Menu Sluiten

Magie op het werk

Op het werk streven we vaak naar een rationele en zakelijke benadering. Daar is niks mis mee, maar doordat mensen zich niet zo rationeel gedragen, is het belangrijk om ook oog te hebben voor irrationele processen. Die processen zijn vaak niet direct zichtbaar; ik noem ze de onderstroom. Ik ben er goed in om contact maak met de energie van de onderstroom en daar woorden aan te geven. Dat kan de energie van een persoon, een team of een organisatie(onderdeel) zijn.

Als ik contact maak met de energie van iemand of een groep, hoef ik die niet te kennen. Ik tap uit een ander vaatje dan in gebruikelijk contact. Het is mijn magische vaatje. Iedereen heeft dat, maar het vraagt wel opleiding en oefening voor je het kan gebruiken. Ik ben daar vanaf 2001 mee bezig. Mijn magische vaatje (of zesde zintuig zo je wilt) ervaar ik als mijn talent.

Mensen waar ik dit voor doe zeggen vaak dat ze ergens wel wisten wat ik benoem, maar het nooit zo hadden kunnen benoemen. Verbanden die uit het zicht zijn verdwenen en ervaringen die in de vergetelheid zijn geraakt breng ik weer in beeld. Mensen die ik jaren later weer ontmoet, weten nog precies wat ik indertijd gezegd heb. Magisch he. Dat blijft het voor mij ook.

Coaching, teambegeleiding en organisatieanalyse, maar dan magisch

Het aflezen en verwoorden van de informatie uit de energie kan in voor een team doen (magie voor het hele team), voor een manager of adviseur met een betrokkenheid voor een organisatie of een deel daarvan (magische organisatieanalyse) of in de vorm van één op één coaching.

Magische coaching

Magische coaching is coaching met een grote plus. De plus is dat je ook informatie krijgt over de onderstroom van jou en je werk(omgeving). Je bewustzijn groeit. Magische coaching gaat steeds uit van het hier en nu. Wat is er aan de hand met wat er aan de hand is en wat brengt je verder?

Lees meer over een Intuïtieve organisatieanalyse

Magie op het werk met een intuïtieve teamanalyse

Die levert je concrete informatie op over de betekenis van het team voor de organisatie. Ik zal altijd ingaan op het potentieel van het team en hoe dat te verzilveren is. Bovendien benoem ik bij een intuïtieve teamanalyse de bijdrage van de individuele teamleden aan het team als geheel en hoe die bijdrage versterkt kan worden. .

Deze analyse kan heel goed een onderdeel vormen van een teamsessie/heidag.

Lees meer over een Intuïtieve teamanalyse